WORKSHOP THEMATISCH WERKEN – ONDERWIJS

Hoe ontwerp ik een cultuurles?

 

  • Doelgroep: schoolteams
  • Periode: op aanvraag, de workshop duurt 1,5 uur
  • Locatie: op school of bij Markant
  • Kosten: deze workshop is gratis dankzij Cultuureducatie met Kwaliteit
  • Trainer/docent: Len Cornelissen

 

Na een inleiding met achtergrondinformatie gaan we praktisch aan de slag. We werken toe naar een stappenplan om m.b.v. sleutelvragen tot invulling van een thema te komen. Daarna gebruiken we een stroomschema om de lessen zowel inhoudelijk als praktisch in te vullen.

In de workshop komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is cultuur eigenlijk, waarover hebben we het dan en hoe werk je daarmee in de klas?
  • Hoe kom ik tot de keuze van een thema en hoe kan ik dit onderwerp zo breed mogelijk aanpakken? Wat is de meerwaarde van vakoverstijgend werken?
  • Hoe kun je goed reflecteren met kinderen (welke vragen kun je stellen), hoe kun je nog beter aansluiten bij hun belevingswereld en welke hulpmiddelen/instrumenten staan dan tot je beschikking?

 

In een korte inleiding wordt een toelichting gegeven op de theorie van Cultuur in de Spiegel. Termen als cultureel zelfbewustzijn, brede ontwikkeling, betekenis geven aan de wereld om je heen, worden toegelicht.

Daarna gaan we praktisch aan de slag met het oefenen in het stellen van de goede sleutelvragen om het onderwerp/het thema invulling te geven. Bovendien kijken we naar de ontwikkelingslijn van leerlingen en hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij hun belevingswereld.

Meer weten? Neem contact op met Natasja Kraft:

natasja.kraft@markantapeldoorn.nl / 055-5213967

 

150122 Stroomschema Cultuur in de Spiegel