Wijken

Kunst en Cultuur in de Wijken

Kunst en Cultuur is in de buurten en wijken van Apeldoorn belangrijk. Markant helpt mee om de aantrekkelijkheid van buurten te vergroten en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dit doen we in opdracht van de gemeente, de woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. We ontwikkelen samen met vele partners sociaalartistieke projecten in de wijken. Door onze activiteiten ontmoeten vele mensen elkaar en kunnen bewoners meedoen. Zo dragen we met culturele activiteiten bij aan een levendige stad, waarin iedereen mee kan doen.

Vragen?

Neem contact op met Natasja Kraft: Natasja.kraft@markantapeldoorn.nl