Welkom bij Markant

Markant is het ontmoetingspunt op het gebied van kunsteducatie in de stad Apeldoorn. Met het loket voor amateurkunst en cultuureducatie en onze activiteiten en programma’s zijn wij dé drager voor de culturele loopbaan van elke inwoner van de stad. In de wijk, op school, in de vrije tijd en op het werk. Opdat elk kind, jongere en volwassene actief kan deelnemen aan het sociale en culturele leven in de stad. En daarbij talenten ontwikkelt en toont om zelf daarna ook een bijdrage te leveren aan het culturele leven van de stad. Ongeacht herkomst, leeftijd, ervaring of wijk waarin men woont.

Kijk snel bij: