Tarieven

Markant kent een gemeentelijke subsidie. Dit maakt het mogelijk dat we een aantal vaste lasten, zoals het gebouw, de faciliteiten en de ondersteunende dienst kunnen financieren.

Bekijk de tarieven voor muziekles.

Amateurkunst

Kinderen en jongeren

De activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen tegen gereduceerd tarief aangeboden worden. Op de website staat bij elke workshop, cursus of lessenserie van Markant de prijs vermeld. Natuurlijk is Markant partner van de Regelrechtpas. Ook de CJP-pas kan bij ons verzilverd worden en geeft korting op activiteiten (voor iedereen tot 30 jaar). Kijk ook op de website van Stichting Leergeld om er achter te komen of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Markant heeft ook regelmatig aanvullende unieke aanbiedingen of kortingsregelingen. Houdt u daarvoor deze website in de gaten.

Volwassenen

De gemeenteraad subsidieert onze volwassenenactiviteiten niet meer. Deze activiteiten zullen dan ook kostendekkend aangeboden worden. Wij gaan er vanuit, dat u met onze hoge kwaliteit, de betrouwbaarheid en de inspiratie van docenten, die u gewend bent, opnieuw deelneemt aan onze activiteiten! Op de website staat bij elke workshop, cursus of lessenserie van Markant de prijs vermeld. Natuurlijk is Markant partner van de Regelrechtpas. Regelmatig heeft Markant aanvullende unieke aanbiedingen of kortingsregelingen. Houdt u daarvoor onze website in de gaten.

Projecten en evenementen

Markant neemt regelmatig deel aan landelijke of provinciale kunstprojecten, zoals de schrijfwedstrijd “Aan het woord”, de Week van de Amateurkunst, “Gevaarlijk Goed”, Koninginnedag in het Oranjepark, SpektAKel in de binnenstad etc. Ook het Project New Arts wordt met aanvullende middelen vanuit het rijk en provincie gefinancierd. Daarmee stimuleren we de cultuurparticipatie van groepen amateurkunstenaars in de stad op het gebied van onder andere schrijven, beeldende kunst en Urban Art.

Deelname aan deze projecten kost vrijwel niets, zodat kunst- en cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren en volwassenen in de stad geen financiële drempel kent en we kunnen bijdragen aan een bloeiend amateurkunstklimaat in de stad.

Scholen

Met de scholen heeft Markant contracten afgesloten om culturele activiteiten te verzorgen tegen kostendekkend tarief. De kunstcoaches verzorgen aanvullende activiteiten op scholen en worden door de combinatieregeling van de gemeente gefinancierd. Dat maakt dat samen met CODA en ACCRES extra sport- of cultuuractiviteiten in het primair onderwijs tegen gereduceerd tarief aangeboden kunnen worden.