Start Cultuureducatie Met Kwaliteit 2017-2020

Ook de komende vier jaar wordt in Apeldoorn gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit is mogelijk dankzij financiële ondersteuning van het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente Apeldoorn. Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt samengewerkt met culturele partners en scholen aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie per school. Cultuurwijzer, het bureau van GIGANT, markant in cultuur waar onderwijs en cultuur samenkomen, is de partij die de ontwikkeling en uitvoer van dit project op zich neemt.

Naast het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, werkt GIGANT ook aan deskundigheidsbevordering op de scholen. Dit gebeurt door het bieden van scholing aan leerkrachten, het opleiden van ICC-ers en het trainen van kunstenaars en kunstvakdocenten.

Natasja Kraft, programmaleider onderwijs vertelt: “De komende vier jaar gaan we aan de slag op de volgende scholen: KBS Hertog van Gelre, PC Daltonschool Ichthus, SO Het Kroonpad, OBS Meester Lugtmeijer, Openbare Jenaplanschool De Mheen, PC Montessorischool Passe-Partout Kerschoten, PC Basisschool De Terebint en CSO De Zonnehoek. En aan het eind van 2018 is er dan weer ruimte voor nog vier nieuwe scholen om in te stromen.”

Vandaag hebben we dit op een feestelijke manier met de scholen gevierd! Samen met wethouder Detlev Cziesso en Breakdance formatie; Come Correct brachten we de scholen een bezoekje met een hele mooie bus.

Come Correct in actie bij OBS de Mheen