SpektAKel

SpektAKel voor amateurkunstenaars in Apeldoorn

SpektAKel is het servicepunt voor amateurkunst in Apeldoorn en een onderdeel van GIGANT, markant in cultuur. SpektAKel is er voor alle amateurkunstverenigingen, -groepen en individuele amateurkunstenaars, die zich in de stad willen presenteren en daarbij hulp kunnen gebruiken.

Met de activiteiten van SpektAKel willen wij de amateurkunst in Apeldoorn zichtbaar maken en verstevigen en deelname aan kunst en cultuur stimuleren met diverse kunst- en cultuurprojecten. GIGANT, markant in cultuur  biedt in de stad een veelheid aan activiteiten: lessen, cursussen en workshops, maar ook deelname bij specifieke projecten en evenementen. Met deze projecten en evenementen kunnen zij elkaar treffen, zich meten of samenwerken.

Wij werken er aan om de rijkdom aan amateurkunst aan de stad laten zien. Maar we willen ook amateurkunstenaars inspireren bij hun kunst. Samen met de koepels en de amateurkunstverenigingen werken we aan spektakel in de stad.

Kijk voor het actuele programma voor en van amateurkunstenaars in de stad op www.spektakelapeldoorn.nl.