Marieke de Vos

Contact & Inschrijven:

06-34305454

Aanbod:

Lesdagen: ma, di, wo

Vioolles of altvioolles – alle leeftijden
Kleuterviool “Jong geleerd” – v/a 3 jaar
Muziekspeeltuin – ontdek muziek(instrumenten), 2-4 jaar
Hoe help ik mijn kind? – korte cursus voor ouders
Viva Viool! – oriëntatiecursus viool, 4 lessen

Biografie

Ik geef al jaren met veel plezier vioolles aan kleuters, kinderen, jongeren én volwassenen. Inmiddels heb ik een grote vioolklas met kinderen van 4-12 jaar die maandelijks concertjes geven. Bij de Apeldoornse muziekschool heb ik de talentklas opgericht en een aantal van mijn leerlingen is doorgestroomd naar de jong-talentklas van het conservatorium. Voor die tijd studeerde ik psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en viool bij Jeannelotte Hertzberger aan het conservatorium, waarna ik me specialiseerde in de Suzuki-methodiek bij Johannes Lievaart. Dat inspireerde me om een cursus voor muziekdocenten te ontwikkelen, toegespitst op lesgeven aan zeer jonge kinderen. Momenteel ben ik vice-voorzitter van de European String Teachers Association (ESTA-NL), een vrijwilligersfunctie, en publiceer ik over pedagogiek en didactiek van het vioolspel. Hiernaast ben ik violiste in het Amersfoorts Bachkantate Orkest en speel ik in een strijkkwartet.

Ontdek je muziektalent! Want “talent is niet aangeboren, het groeit,” zei Shinichi Suzuki. Als kind leer je praten wanneer je dagelijks taal om je heen hoort. Suzuki ontwikkelde een vioolmethodiek waarbij veel luisteren het sleutelwoord is. Een kindgerichte ‘moedertaalmethode’ die individuele les met groepsles combineert. Een geactualiseerde methode ook, wereldwijd in gebruik. In het begin leer je auditief vioolspelen. Met notenlezen start je zodra de basis goed zit. Er is een doorlopende leerlijn van Kortjakje naar Mozart.