Arjen Nicolaï

Biografie

Voormalig Jongerenwerker besloot zich in 2009 te wagen aan bemiddeling van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs bij het onderwijsloket Cultuurwijzer van Markant. Zelfde doelgroep, ander vakgebied, maar zeer inspirerend. Een jaar later kwam New Arts op zijn pad, een regionale samenwerking op het gebied van talentontwikkeling van jongeren binnen de Urban Arts. Markant heeft dit omarmd en het toegevoegd aan de programmalijn van de amateurkunst.

En dit allemaal onder hetzelfde dak van Markant.

Meer informatie: arjen.nicolai@cultuurwijzerapeldoorn.nl  of newartsapeldoorn@gmail.com

Voor project informatie kijk op www.newartsapeldoorn.nl en www.cultuurwijzerapeldoorn.nl