HaFaBra praktijk en theorie examinering bij GIGANT

Algemeen

GIGANT examineert, als gecertificeerd instituut, al jaren leerlingen van HaFaBra muziekverenigingen  volgens de landelijke eisen, onder toezicht van de landelijke koepel organisatie KNMO.

De examens bestaan uit twee gedeeltes: een praktisch en een theoretisch deel, waarin bij de laatste ook meteen het auditieve (het gehoor dus) wordt getoetst. Voor slagwerk kunnen toegevoegde modules getoetst worden, waarbij verschillende studiepunten gehaald kunnen worden. Bekijk de verschillende keuzemodules voor slagwerk.

Inschrijving en inhoud van de examens

Na overleg met je docent besluit je of je toe bent aan het afleggen van een examen. Is dat het geval, dan kun je je inschrijven voor het theorie-examen. Je moet wel lid zijn van een muziekvereniging. Het theorie-examen is schriftelijk en bestaat uit 3 onderdelen:

  • Vragen over de theorie (een gedeelte is meerkeuze)
  • Vragen aan de hand van een notenvoorbeeld
  • Vragen aan de hand van luistervoorbeelden

Je kunt je hier aanmelden voor het theorie-en/of praktijkexamen voor blazers en hier voor slagwerkers.

 

Samenstelling van de examenonderdelen

Voor alle examens geldt dat het theoretische gedeelte een verplicht onderdeel is en met goed gevolg moet zijn afgelegd, tenzij je het D “recital only” examen doet. Het theoriediploma blijft onbeperkt geldig, ook al doe je daarna examen op een ander instrument.

Het D-examen kent 2 varianten:

  • Ofwel je kiest voor het traditionele examen: theorie, auditieve toets, en praktijkexamen met als toevoeging het maken van een scriptie.
  • Of je kiest voor een ”recital only examen”: geen theorie, geen toonladders en etudes, alleen een (openbaar) concert met je orkest in diverse bezettingen.

Theorielessen

Naast het doornemen en uitleggen van de lesstof die hoort bij de verschillende niveaus als maatsoorten, intervallen, tempo’s e.d., muziekgeschiedenis etc. is er ruime aandacht voor het auditieve deel van het examen. Je leert horen, luisteren en vooral benoemen van diverse onderdelen. Bijvoorbeeld voor de lagere niveaus: welke instrumenten hoor je, wat is de maatsoort, gaat het harder of zachter, langzamer, maar ook het noteren of aanwijzen van (eenvoudige) fragmenten, het herkennen van orkesten (B-examen) of herkennen van componisten en muziekstijlen (C- en D-examen). Leuk maar lastig. Zo lastig zelfs, dat je dit niet allemaal binnen de 6 lessen af krijgt. Begin dus zelf op tijd met gehoortrainingen. Allerlei apps of programma’s zijn te downloaden.

Het cursusboek is in eigen beheer ontwikkeld, analoog aan het raamleerplan en wordt als PDF aangeboden.

Bekendmaking uitslag van de theorie-examens

Na ongeveer een week is de uitslag van de theorie-examens bekend. Is het goed gegaan en ben je geslaagd voor de theorie, dan ontvang je daar een certificaat voor. Mocht het nodig zijn om een herexamen te doen, dan wordt overlegd over het tijdstip van een herexamen.

Kosten

Theorielessen, incl. examenkosten€ 15
Praktijkexamens A & B€ 30
Praktijkexamens C & D€ 35
Keuzemodule (slagwerk)€ 20
Twee keuzemodules tegelijk€ 30

 

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar André Jansen.

 

N.B. De scriptie moet uiterlijk 3 weken voor het praktijkexamen in tweevoud worden ingeleverd. Het examen kan niet worden afgesloten wanneer de scriptie niet op tijd is ingeleverd, of de beoordeling ervan een onvoldoende is.