Disclaimer

Markant is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij garandeert echter niet dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kan aan de informatie op de pagina’s van de website van Markant geen rechten worden ontleend. Evenmin is Markant aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van Markant kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Markant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.

Alle op deze website gepubliceerde informatie mag zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruikt en gereproduceerd worden. Wel dient de website van Markant als bron te worden vermeld.

Heeft u vragen of opmerkingen over de website, dan kunt u een e-mail sturen naar info@markantapeldoorn.nl.