CMK – De Ontdekking

Markant werkt samen met verschillende scholen en culturele partners aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). CMK is een landelijke regeling om cultuureducatie in het Primair Onderwijs te versterken. In 2016 is het CMK-project uitgevoerd in PC Jenaplanschool De Ontdekking met als programmalijn School en de Wijk. Vanuit de thema’s van de school is een binnen- en buitenschools kunsteducatieprogramma opgezet. Wat dit kan opleveren is te zien in de video.

Ook na beëindiging van het project loopt het programma door met muzieklessen, een erfgoedroute rond de school en een naschools kunsteducatieaanbod.