Innovatie- en verandertrajecten

Het is een tijd van veranderingen. Wellicht bent u genoodzaakt door bezuinigingen tot een reorganisatie, fusie, verandering, een focus, krimp of wijziging in de organisatie. Of wilt u met uw bedrijf innoveren om te kunnen overleven. Deze verandertrajecten zijn intensief en vragen van u en uw medewerkers vaak veel. Externe hulp van Markant kan u hierbij helpen. Op originele wijze, met vaak verrassende werkvormen. Onze trainers en docenten helpen u :

  • om op nieuwe of originele wijze te kijken naar vraagstukken die spelen
  • bij het vlot trekken van een proces, waar deze dreigt te stagneren
  • om vragen te beantwoorden
  • bij het soms letterlijk in beeld brengen van de opdracht waarvoor medewerkers staan en de drempels die hierbij te slechten zijn
  • oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarvoor u staat

Na een zorgvuldige intake stellen we het programma met onderdelen vast.

Meer weten?

Neem contact op met:

Of vul het online aanmeldingsformulier in!