Kortingen

Het is ook mogelijk om korting te krijgen op een cursus of les bij Markant!

  • Heb jij een CJP pas, of een studentenkaart? Lever bij inschrijving een kopie in van de pas en ontvang 10% korting op je lesgeld.
  • Bent u 65 jaar of ouder? Dan ontvangt u, als u ons uw geboortedatum toont, 10% korting op uw lesgeld.
  • Geniet u een uitkering of een minimuminkomen? Dan kunt u 20% inkomenskorting op uw lesgeld krijgen. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan geldt het inkomen van de ouders als uitgangspunt. Om voor deze korting in aanmerking te komen dient u bij uw inschrijving bij te voegen: Een IB-60 verklaring (inkomstenbelasting) van de belastingdienst, een kopie verklaring van de sociale dienst waaruit blijkt dat u een uitkering geniet of een toekenningsbrief van Regelrecht
  • Heeft u regelrechtstrippen? Daarmee kunt u (een deel) van de cursus betalen. Ook als u al 20% inkomenskorting heeft ontvangen.
  • Heeft u een cheque van St. Leergeld? Dan kunt u daarmee (een deel) van de cursus betalen.

U kunt per activiteit van maximaal één van de genoemde kortingsregelingen gebruik maken. (M.u.v. de combinatie inkomenskorting en regelrechtstrippen)